.

لوح فشرده | CD

مدیر هنری | طراح گرافیک | تصویرگر
Art Director | Graphic Designer | Illustrator

.

.

24. لوح فشرده | CD

عنوانقیمت (تومان)
طراحی لوح فشرده و جلد4.200.000
طراحی ساختار کلی (Uniform) یک مجموعه( جلد و روی لوح فشرده)7.000.000
– دستمزد طراحی کتابچه‌ی همراه لوح فشرده، مطابق دستمزد طراحی صفحه های داخلی بروشور برآورد می‌شود.

.

Hossein Tavakoli Graphic Designer