.

نظارت فنی و هنری چاپ و تولید | Technical Supervision

مدیر هنری | طراح گرافیک | تصویرگر
Art Director | Graphic Designer | Illustrator

.

.

30. نظارت فنی و هنری چاپ و تولید | Technical Supervision

عنوانقیمت (تومان)
نظارت و کنترل چاپ و تولید (تا 30 میلیون تومان)35٪ هزینه‌ی تولید
بیش از 30 میلیون تومان20٪ هزینه‌ی تولید

.

Hossein Tavakoli Graphic Designer